Ακύρωση σημερινού bar/καφενείου της κατάληψης

Το σημερινό bar/καφενείο της κατάληψης δεν θα πραγματοποιηθεί!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.