Ενημέρωση κινηματικού βιβλιοπωλείου

Νέα έντυπα και βιβλία:

  • Η υγεία ως βιομηχανία που παράγει νέα αξία, Φάμπρικα Υφανέτ
  • Σημειώσεις από το δωμάτιο της χημειοθεραπείας, Φάμπρικα Υφανέτ
  • 1821, Ιστορικά ζητήματα στις απαρχές του ελληνικού κρατικού και καπιταλιστικού σχηματισμού, Project21, Traverso Antifa

Leave a Reply

Your email address will not be published.