Για τη συζήτηση για τα ψηφιακά δικαιώματα

 

Μια σύνοψη – ενημέρωση απο τον εισηγητή της εκδήλωσης για τις ψηφιακές ελευθερίες μας:

Την Τρίτη που μας πέρασε έγινε στην Apertus ενημέρωση-συζήτηση για τα ψηφιακά δικαιώματα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τις Ψηφιακές μας Ελευθερίες.

Στη συζήτηση έγινε προσπάθεια να τεθεί ένα πλαίσιο για το τι είναι οι ψηφιακές ελευθερίες και πώς εκφράζονται στους διαφορετικούς τομείς της ψηφιακής μας ζωής. Συγκεκριμένα, συζητήσαμε την παγκόσμια πορεία των τελευταίων χρόνων για:

  • τον τρόπο διανομής των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε πνευματικό έργο
  • το ελεύθερο λογισμικό ως αντίπαλο δέος του καθιερωμένου ιδιόκτητου λογισμικού
  • τη λογοκρισία στο διαδίκτυο και
  • τον περιορισμό της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της μετάλλαξής του σε δίκτυο "δύο ταχυτήτων"

Φάνηκε να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές τις πτυχές της ελευθερίας και ήταν κοινή η διαπίστωση πως, λόγω του μεγάλου εύρους των θεμάτων που συζητήθηκαν, καλό θα ήταν να γίνουν ξεχωριστές συζητήσεις στις οποίες να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και σε περισσότερο πρακτικά ζητήματα για τα θέματα αυτά. Έτσι, σε κάποια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο διεξοδικά για τα πνευματικά δικαιώματα, ή ακόμα και να διοργανώσουμε ένα Bring-Your-Laptop Linux Fest, δηλαδή ένα εργαστήριο παρουσίασης και εγκατάστασης του ελεύθερου λειτουργικού συστήματος Linux.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.