Ενημέρωση για τη συλλογή ειδών για τους/τις πρόσφυγες/ισσες και τους/τις μετανάστες/στριες

Πραγματοποιήθηκε η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους/τις πρόσφυγες/ισσες και μετανάστες/στριες της Πάτρας με μεγάλη συμμετοχή αλληλέγγυου κόσμου και έγινε η αποστολή τους στον Αυτοδιαχειριζομενο χώρο Επί τα Πρόσω όπου συνεχίζεται η συλλογή ειδών και τροφίμων.

Το μόνο που έχουμε είναι ο ένας την άλλη. Όπλο μας η αλληλεγγύη.

https://epitaprosw.espivblogs.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published.