Αυτοκόλλητα κατάληψης

Αυτοκόλλητα της κατάληψης Apertus, διαθέσιμα στο χώρο τις μέρες και ώρες που ειναι ανοιχτή.

Τυπώθηκαν σε 8.000 αντίτυπα τον Σεπτέμβριο από την Αυτοοργανωμένη Τυπογραφική Ομάδα Ιωαννίνων «Titivillus».

Leave a Reply

Your email address will not be published.